Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Lærar i samtale med elev

Dersom du er over 19 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, har du rett til vaksenopplæring og kan få tilbod om gratis opplæring (gjeld frå 1. august 2024). Andre kan også søkje og kan få tilbod om opplæring dersom det er ledige plassar.

Bilete av Sotra Arena

Skuleåret 2024/25 tilbyr vi:

  • Helse og oppvekstfag vg1 for helsefagarbeidarfaget: Modulstrukturert opplæring.
  • Helse og oppvekstfag vg1 for barne- og ungdomsarbeidarfaget.
  • Industri og teknologifag vg1for kjøretøyfaget.
  • Helsearbeidarfag vg2.
  • Barne- og ungdomsarbeidarfaget vg2.
  • Studiespesialiserende/påbygg med faga: Historie, engelsk, samfunnskunnskap og naturfag.
Bilde av figurar som illustrerar folk i ulike arbeidssituasjonar

Alle fagtilbod i Vestland

Dersom du ikkje finn faget du ønsker på sidene våre, kan du undersøke om det fins ved ein annan skule. Liste over alle fag i Vestland kan finn du ved å trykkje på lenka nedanfor.