Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Bilete av geitrams

Skulehelsetenesta blir gjerne omtala «bedriftshelsetenesta» til born og unge. Dette er ein gratis, lett tilgjengeleg  «drop-in»-teneste på skulen. Skulehelsetenesta tilbyr rettleiing, helseundersøking og oppfølging.

Helsetenesta Bildøy

Vi er tilstades:

Måndag, tysdag, torsdag og fredag kl 08.30 - 15.00  (Torsdag i partallsveker 08.30 - 13.00)

Skulelegen er tilstades måndag og torsdag kl. 08.30 - 15.00.

Vi held til på rom B226 og B227

Ved endringar i fastsett program legg vi det inn på "It`s Learning" i faget "SOV-Skuleinformasjon", eller vi set ein lapp på døra.

Vil du bestille time? Kom innom kontoret eller send oss ein SMS!

Elena Svalheim

Helsesjukepleiar skulestad Bildøy

Viviann Holmefjord

Helsesjukepleiar skulestad Bildøy

Helsetenesta Skogsvåg

Vi er tilstades:

Måndag kl 10.00- 15.00 og fredag kl 09.00 - 15.00 

Skulelegen Therese er tilstades tysdag kl 09.00 - 12.00.

Vil du bestille time? Kom innom kontoret eller send oss ein SMS!

Anette Angeltveit

Helsesjukepleiar skulestad Skogsvåg