Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Perla hjerter tredd på ei snor i skogen

Skulehelsetenesta blir gjerne omtala «bedriftshelsetenesta» til born og unge. Dette er ein gratis, lett tilgjengeleg  «drop-in»-teneste på skulen. Skulehelsetenesta tilbyr rettleiing, helseundersøking og oppfølging.

Helsetenesta på Bildøy

Vi er tilstades:

Måndag, onsdag, torsdag og fredag kl 08.30 - 15.00 (Torsdag i partallsveker 08.30 - 13.00)

Skulelegen er tilstades måndag og onsdag kl. 08.30 - 15.00.

For å bestille time kom innom kontoret eller send SMS til 90581273 (Mona) eller til 90707256 (Viviann).

Vi held til på rom B226 og B227

Ved endringar i fastsett program legg vi det inn på "It`s Learning" i faget "SOV-Skuleinformasjon", eller vi set ein lapp på døra.

Helsetenesta i Skogsvåg

Helsesjukepleiar Anette Angeltveit er til stades:

    • måndag kl 10.00- 15.00
    • fredag kl 09.00 - 15.00 

 

Skulelegen er til stades tysdag kl 09.00 - 12.00.

For å bestille time kom innom kontoret, ring eller send SMS til helsesjukepleiar Anette på 97495501.