Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta blir gjerne omtala «bedriftshelsetenesta» til born og unge. Dette er ein gratis, lett tilgjengeleg  «drop-in»-teneste på skulen. Skulehelsetenesta tilbyr rettleiing, helseundersøking og oppfølging.

Skulehelsetenesta har teieplikt, og samarbeider med heimen, skulen og andre hjelpeapparat der det er nødvendig eller ønskjeleg. Skulehelsetenesta er eit tilbod til alle elevane på skulen.

Helsetenesta på Bildøy

Helsesjukepleiar er til stades:

  • måndag til torsdag kl 08.30 - 15.00
  • tysdag kl 09.00 - 12.00
  • torsdag i partalsveker 08.00 - 15.00 (oddetalsveker er vi ikkje tilstades)

Skulelegen er til stades måndag og onsdag kl. 08.00 - 15.00.

For å bestille time kom innom kontoret eller send SMS til 90581273 (Mona) eller til 90707256 (Viviann). Du kan også sende melding på Its Learning.
Vi held til på rom B228.

Helsetenesta i Skogsvåg

Helsesjukepleiar Anette Angeltveit er til stades:

  • måndag  kl 10.00- 15.00
  • torsdag og fredag kl 09.00 - 15.00 

Skulelegen er til stades tysdag kl 09.00 - 12.00.

For å bestille time kom innom kontoret, ring eller send sms til helsesjukepleiar Anette på 97495501.

 

Ved endringar i fastsett program legg vi det inn på "It`s Learning" i faget "SOV-Skuleinformasjon", eller vi set ein lapp på døra.