Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Perla hjerter tredd på ei snor i skogen

Skulehelsetenesta blir gjerne omtala «bedriftshelsetenesta» til born og unge. Dette er ein gratis, lett tilgjengeleg  «drop-in»-teneste på skulen. Skulehelsetenesta tilbyr rettleiing, helseundersøking og oppfølging.

Skulehelsetenesta har teieplikt, og samarbeider med heimen, skulen og andre hjelpeapparat der det er nødvendig eller ønskjeleg. Skulehelsetenesta er eit tilbod til alle elevane på skulen.

Helsetenesta på Bildøy

Vi er tilstades:

  • Måndag, onsdag og fredag kl 08.30 - 15.00
  • Tysdag kl 09.00 - 12.00
  • Torsdag 08.30 - 15.00 annakvar veke (partalsveker er vi ikkje tilstades)

Skulelegen er tilstades måndag og onsdag kl. 08.30 - 15.00.

For å bestille time kom innom kontoret eller send SMS til 90581273 (Mona) eller til 90707256 (Viviann).

Vi held til på rom B226

Helsetenesta i Skogsvåg

Helsesjukepleiar Anette Angeltveit er til stades:

  • måndag  kl 10.00- 15.00
  • torsdag og fredag kl 09.00 - 15.00 

Skulelegen er til stades tysdag kl 09.00 - 12.00.

For å bestille time kom innom kontoret, ring eller send SMS til helsesjukepleiar Anette på 97495501.

 

Ved endringar i fastsett program legg vi det inn på "It`s Learning" i faget "SOV-Skuleinformasjon", eller vi set ein lapp på døra.