Kontaktinformasjon

Bilde av skulestad Bildøy

Felles telefonnummer til alle skulestader 56 31 02 00

Send e-post

Skulestad Bildøy

Skulestad Bildøy stod ferdig til bruk hausten 1978. Skulen består av hovudbygg med kantine og eige bygg for mekanisk avdeling.
All kroppsøvingsundervisning er lagt til Bildøyhallen.

Skulen har vore ombygd i fleire gonger, og til skulestart august 2015 har alle realfagssaler vorte renoverte.

Du finn oss på Branndalsmyra 61, 5353 Straume

Kart til skulestad Bildøy

 

Skulestad Skogsvåg

Skulestad Skogsvåg ligg i vakker natur ved Skogsvågsskiftet. Skulebygget blei tatt i bruk hausten 2003 og er særs godt utstyrt.

Ved skulen ligg Sundhallen og Skogsvåg stadion som våre elevar brukar.

Du finn oss på Finkelhølsvegen 10, 5382, Skogsvåg.

Kart til skulestad Skogsvåg

 

Sotra Arena

Vaksenopplæringa og idrettsfag har også undervisning på Sotra Arena. 

Adressa til Sotra Arena er Idrettsvegen 50, 5353 Straume.

Kart til Sotra Arena