Hopp til hovedinnhold

Studiespesialisering

Elever jobbar saman på biblioteket

Er du interessert i teoretiske fag og ønskjer å studere ved universitet eller høgskule seinare? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Sjå i denne videoen kva du kan forvente deg dersom du vel studiespesialisering på Sotra vgs!

 

Sotra vidaregåande skule er ein av to skular i landet som har ei teknologilinje. Studiespesialisering med teknologifag er ei spesiell linje for deg som ønskjer å fordjupe deg i realfaga allereie frå Vg1. Trykk her for å lese meir om dette

Skulen tilbyr også elevar på studiespesialisering å ta toppidrett eller breiddeidrett saman med elevane på idrettsfag heilt frå Vg1. De kan velje mellom toppfotball, topphandball, toppturn og topp-individuelle idrettar. De kan også velje breiddeball eller breiddefitness. 

Trykk her for å lese meir om studiespesialiserande med topp/breidde

Fem gode grunnar til å velje studiespesialisering 

På studiespesialisering får du ei brei forståing av ulike fagområde som matematikk, naturvitskap, samfunnsvitskap, språkfag og kulturfag. Det hjelper deg med å utvikle allsidige ferdigheiter som kritisk tenking, analytisk skriving og problemløysing. 

 Studiespesialisering er ei utmerka retning dersom du vil studere på universitet eller høgskule etter vidaregåande skule. På Sotra vidaregåande skule får du den faglege kompetansen som trengst for å studere ei rekkje studieretningar, og vi har sterkt fokus på å gjere elevane godt førebudd til høgare utdanning  

Eit breitt spekter av karrieremoglegheiter ventar på deg etter at du er ferdig med studiespesialisering. Anten du vil bli sjukepleiar, advokat, lærar, forskar, lege, ingeniør eller noko heilt anna, gir studiespesialisering ei solid utdanning som du kan byggje vidare til ditt framtidige yrkesmål. 

På Sotra vidaregåande skule møter du engasjerte og kompetente lærarar som ønskjer at du skal utforske dine interesser. Studiespesialisering kan utfordre deg intellektuelt og hjelpe deg med å utvikle ferdigheiter som til dømes sjølvdisiplin og tidsstyring.

Generell studiekompetanse gir deg moglegheit til å studere i utlandet. Dei fleste utanlandske universitet og høgskular anerkjenner studiespesialisering som opptakskrav.

Første året på studiespesialisering (vg1)

Det første året på studiespesialisering (Vg1) jobbar vi med å få gode rutinar på skulegangen. I tillegg legg vi stor vekt på å skape eit godt klassemiljø, mellom anna med VIP makkerskap.  Det er to kontaktlærarar i kvar klasse, og elevar og lærarar reiser på tur til Skogtun for å bli kjent i starten av skuleåret.

Det første året får du ei innføring i norsk, samfunnsfag, geografi, praktisk eller teoretisk matte, naturfag, engelsk og kroppsøving  

Liker du realfag, kan du velje teknologi og forskingslære som eit ekstra fag på Vg1. 

Frå og med 2024-25 kan du også velje programfag i toppidrett eller breiddeidrett som ekstra fag på Vg1.

Alle elevar må velge mellom praktisk og teoretisk matematikk på VG1. Praktisk matematikk, 1P, vel du om du ikkje ønsker å fortsette med matematikk vidare. Har du tenkt å velje R1 eller S1 på Vg2, bør du ta 1T matematikk på Vg1.

For elevar som held fram med det same språket som dei hadde på ungdomsskulen, tilbyr vi:

 • Fransk II, 1. år
 • Spansk II, 1. år
 • Tysk II, 1. år

 

For elevar som ønskjer å byte framandspråk frå ungdomsskulen, tilbyr vi:

 • Tysk I, 1. år

 

Har du ikkje hatt framandspråk på ungdomsskulen, må du ha framandspråk også på Vg3 i staden for eit av programfaga dine.

 • Tysk I+II

 

Det er også mogleg å erstatte framandspråk med å ta eksamenar som privatist i eit anna språk du kan godt både munnleg og skriftleg, til dømes arabisk, somalisk osv. Les meir om privatisteksamen her  

 

Andre året på studiespesialisering (vg2)

Det andre året har du fellesfaga norsk, historie og kroppsøving samt framandspråket du starta på i Vg1. Om du ikkje vel matematikk R1 eller S1 som programfag (sjå nedanfor), må du ha matematikk 2P på Vg2.

Du skal andre året på studiespesialisering velje tre programfag. Minst to av dei må vere innanfor programområdet ditt: realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Desse to faga må du også halde fram med på Vg3. Det siste programfaget på Vg2 kan du velje fritt. Her kan du mellom anna også velje topp- eller breiddeidrett frå idrettsfag.

Nokre elevar vel å ta Vg2 som utvekslingselev i utlandet. Det er viktig at du avklarar med rådgivar eller avdelingsleiar kva for reglar som gjeld for godkjenning av fag du tar i utlandet.

Innanfor programområdet realfag kan du på Vg2 velje mellom:

 • Matematikk R1
 • Matematikk S1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Biologi 1 / Biologi 2
 • Informasjonsteknologi 1
 • Teknologi og forskingslære 1

Innanfor programområdet språk, samfunnsfag og økonomi kan du på Vg2 velje mellom:

 • Psykologi 1
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Rettslære 1 / Rettslære 2
 • Marknadsføring og leiing 1
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
 • Engelsk 1

 

 1.   Kvifor velje entreprenørskap på Sotra vidaregåande skule?  https://youtu.be/TfsBw6Za9fU
 2.   Kvifor velje pskologi på Sotra vidaregåande skule?  Video 1https://youtu.be/DP8aauoEkCM
 3.   Kvifor velje pyskologi på Sotra vidaregåande skule? Video 2  https://youtu.be/MbRa_BKUZPE
 4.   Kvifor velje rettslære på Sotra vidaregåande skule?                     https://youtu.be/WjdXR1w8zS4
 5.   Kvifor velje markedsføring på Sotra vidaregåande skule?https://youtu.be/k79LkQCmEBI
 6.   Kvifor velje sosialkunnskap på Sotra vidaregåande skule?https://youtu.be/fnQYCrbXWYY
 7.   Kvifor velje sosiologi på Sotra vidaregåande skule?          https://youtu.be/LTHP9RUueXU
 8.   Kvifor velje engelsk 1 på Sotra vidaregåande skule?            https://youtu.be/o0RL-2WoSjo

Tredje året på studiespesialisering (vg3)

Det tredje året har du fellesfaga norsk, historie, religion og kroppsøving. I tillegg skal du fordjupe deg i minst to av programfaga du hadde på vg2. Som for Vg2 kan du også på Vg3 velje det siste programfaget sist. Det kan vere frå det andre programområdet eller topp- eller breiddeidrett frå idrettsfag.

Innanfor programområdet realfag kan du på Vg3 velje mellom:

 • Matematikk R2
 • Matematikk S2
 • Fysikk 2
 • Kjemi 2
 • Biologi 1 / Biologi 2
 • Informasjonsteknologi 2
 • Teknologi og forskingslære 2

Innanfor programområdet språk, samfunnsfag og økonomiske fag kan du på Vg3 velje mellom:

 • Psykologi 2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Rettslære 1 / Rettslære 2
 • Engelsk 2
 • Marknadsføring og leiing 2
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
 • Framandspråk 3

Vegen vidare

Utdanningsprogrammet fører fram til generell eller spesiell studiekompetanse, som gir deg grunnlag for å søke dei fleste studiar ved høgskular og universitet.