Hopp til hovedinnhold
Skulebygg Sotra vidaregåande skule skulestad Skogsvåg

Velkommen til Sotra vidaregående skule!

Sotra vidaregåande skule er ein kombinert skule med fleire ulike programområde innan yrkesfag og studiespesialiserande. Vi har i dag to skulestader, ein på Bildøy og ein i Skogsvåg. Vi er omlag 800 elevar og 150 tilsette. I tillegg er vi vaksenopplæringssenter for Askøy og Øygarden, med omlag 150 vaksne elevar på ulike program. Sotra vidaregåande skule skal i framtida lokaliserast i nytt bygg på Straume.
Elevar i  Bekhilderen

Skulen vår

Skulen legg vekt på å vere nyskapande og berekraftig. Vi har som mål at alle elevane fullfører skulegangen med eit høgt læringsutbytte. Vi formidlar fagleg kunnskap som inspirerer elevane til å utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong i eit trygt skulemiljø.
Blyanter og elev som skriv

Elevundersøkinga 2022

I veke 49 får elevane svare på den årlege elevundersøkinga. Der kan elevane anonymt sei kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Foreldre og andre som ønskjer å vite meir om undersøkinga kan trykkje på lenkja under for meir info. Elevane får informasjon frå kontaktlærar og på its learning!

Aktuelle saker

19.12.2022

Ny rektor

Olav Lee er tilsett som ny rektor ved Sotra vidaregåande skule. Olav kjem frå stillinga som avdelingsleiar for studiespesialisering ved Sotra Vidaregåande skule, og vil tiltre stillinga som rektor 01.01.23. Vi gratulerer!

23.11.2022

Bålkos med 2BUAA

Friluftsliv med 2BUAA

Elevar som griller pølser på bålet
11.11.2022

2BUAA på Rush Trampolinepark

Elevane i 2BUAA besøkte i dag trampolineparken Rush.

Elevar i trampolineparken Rush