Bilde av Sotra vgs Sund

Velkommen til Sotra vidaregående skule!

Sotra vidaregåande skule er ein kombinert skule med fleire ulike programområde innan yrkesfag og studiespesialiserande. Vi har i dag to skulestader, ein på Bildøy og ein i Skogsvåg. Vi er omlag 800 elevar og 150 tilsette. I tillegg er vi vaksenopplæringssenter for Askøy og Øygarden, med omlag 150 vaksne elevar på ulike program. Sotra vidaregåande skule skal i framtida lokaliserast i nytt bygg på Straume.
l

Skulen vår

Skulen legg vekt på å vere nyskapande og berekraftig. Vi har som mål at alle elevane fullfører skulegangen med eit høgt læringsutbytte. Vi formidlar fagleg kunnskap som inspirerer elevane til å utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong i eit trygt skulemiljø.
Bilde av t-skjorte med påtrykk lærerne streiker

Streik!

Det er 48 lærarar i utdanningsforbundet som er tatt ut i streik frå måndag 19. sept. Lærarar i som underviser i tilrettelagte grupper er ikkje i streik, det same gjeld for rådgivarar og leiinga. Timeplanane er no klar frå måndag av, om du blar deg fram finn du klassen sin timeplan.