Hopp til hovedinnhold
Skulebygg Sotra vidaregåande skule skulestad Skogsvåg

Velkommen til Sotra vidaregående skule!

Sotra vidaregåande skule er ein kombinert skule med fleire ulike programområde innan yrkesfag og studiespesialiserande. Vi har i dag to skulestader, ein på Bildøy og ein i Skogsvåg. Vi er omlag 800 elevar og 150 tilsette. I tillegg er vi vaksenopplæringssenter for Askøy og Øygarden, med omlag 150 vaksne elevar på ulike program. Sotra vidaregåande skule skal i framtida lokaliserast i nytt bygg på Straume.
Elevar i  Bekhilderen

Skulen vår

Skulen legg vekt på å vere nyskapande og berekraftig. Vi har som mål at alle elevane fullfører skulegangen med eit høgt læringsutbytte. Vi formidlar fagleg kunnskap som inspirerer elevane til å utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong i eit trygt skulemiljø.

Aktuelle saker

02.02.2024

Karrieredag på Sotra vidaregåande skule

Sotra vidaregåande skule vil arrangere karrieredag for våre elevar og samarbeidspartnare i næringslivet onsdag 21. februar kl 10.00 - 14.00

Figurer som skal forestille to personer som arbeider
10.01.2024

Evaluering skuleskyss på mobil

Frå og med første skoledag 17. august kunne elevar ved ungdoms- og vidaregåande skolar i Vestland med rett til gratis skoleskyss, velje å få skoleskyssbilletten sin på mobilen, i appen Skyss Billett. Delta i undersøkinga og sei di meining om kva du s...

05.01.2024

Ungdata

Ungdata - informasjon til føresette.