Hopp til hovedinnhold
Skulebygg Sotra vidaregåande skule skulestad Skogsvåg

Velkommen til Sotra vidaregående skule!

Sotra vidaregåande skule er ein kombinert skule med fleire ulike programområde innan yrkesfag og studiespesialiserande. Vi har i dag to skulestader, ein på Bildøy og ein i Skogsvåg. Vi er omlag 800 elevar og 150 tilsette. I tillegg er vi vaksenopplæringssenter for Askøy og Øygarden, med omlag 150 vaksne elevar på ulike program. Sotra vidaregåande skule skal i framtida lokaliserast i nytt bygg på Straume.
Elevar i  Bekhilderen

Skulen vår

Skulen legg vekt på å vere nyskapande og berekraftig. Vi har som mål at alle elevane fullfører skulegangen med eit høgt læringsutbytte. Vi formidlar fagleg kunnskap som inspirerer elevane til å utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong i eit trygt skulemiljø.
Bilete av to elevar

Elevundersøkinga 2023

Sotra vidaregåande skule skal gjennomføre elevundersøkinga frå 8. november. Elevar og føresette finn informasjon om undersøkinga ved å trykke på lenkja under.

Aktuelle saker

01.12.2023

Lånekassen

Hugs å søkje stipend hjå Lånekassen for vårsemesteret innan 15. mars 2024

Hender som former eit hjerte kring Lånekassen sin logo
22.11.2023

Aktivitetsdag Sotra Arena

Aktivitetsdag Sotra Arena 14. desember 2023

Elever som spiller volleyball
22.11.2023

Europeisk ungdomsparlament Norge

Europeisk ungdomsparlament Norge 08. og 09. februar 2024 på Amalie Skram vidaregåande skule

Amalie Skram vgs