Hopp til hovedinnhold
Skulebygg Sotra vidaregåande skule skulestad Skogsvåg

Velkommen til Sotra vidaregående skule!

Sotra vidaregåande skule er ein kombinert skule med fleire ulike programområde innan yrkesfag og studiespesialiserande. Vi har i dag to skulestader, ein på Bildøy og ein i Skogsvåg. Vi er omlag 800 elevar og 150 tilsette. I tillegg er vi vaksenopplæringssenter for Askøy og Øygarden, med omlag 150 vaksne elevar på ulike program. Sotra vidaregåande skule skal i framtida lokaliserast i nytt bygg på Straume.
Elevar i  Bekhilderen

Skulen vår

Skulen legg vekt på å vere nyskapande og berekraftig. Vi har som mål at alle elevane fullfører skulegangen med eit høgt læringsutbytte. Vi formidlar fagleg kunnskap som inspirerer elevane til å utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong i eit trygt skulemiljø.

Aktuelle saker

17.04.2023

Oppstart skuleåret 2023/24

Velkomen til oppstart av skuleåret 2023/24 på Sotra vidaregåande skule. Fyrste skuledag er 17. august for ordinære elevar og 21. august for elevar ved vaksenopplæringa. Elevar som skal ta VG4 påbygg startar 21. august klokka 08.15 på Bildøy. Trykk på...

11.11.2022

Lånekassen

Hugs å søkje stipend hjå Lånekassen innan 15. november 2023

Lånekasselogo