VIP

Bilde av elever og VIP

På Sotra vidaregåande skule nyttar vi verktøya VIP og VIP-makkerskap for å skape eit godt og trygt læringsmiljø. Skuleprogrammet VIP («veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen») er eit tiltak som rettar seg mot vg1-elevar.