Hopp til hovedinnhold

Evaluering skuleskyss på mobil

Frå og med første skoledag 17. august kunne elevar ved ungdoms- og vidaregåande skolar i Vestland med rett til gratis skoleskyss, velje å få skoleskyssbilletten sin på mobilen, i appen Skyss Billett. Delta i undersøkinga og sei di meining om kva du syns om appen!

Mobilbilletten er meint å bidra til ein enklare kvardag for elevane, færre gløymde eller tapte kort og ein meir berekraftig og framtidsretta løysing. 
 
No som mobilbilletten har vore i drift ei stund, ønskjer vi å vite om den lever opp til måla og korleis den blir opplevd av deg som brukar. 
 
Vi håpar du vil ta deg tid til å gi oss dine tilbakemeldingar! 
 

Lenke til undersøkinga finn du her; https://forms.office.com/e/zsRpWvD0z0

Undersøkinga tek omlag 2 minutt. 

Ved spørsmål ta kontakt med oss på skoleskyss@skyss.no