Hopp til hovedinnhold

Ungdata

Ungdata - informasjon til føresette.

Myndigheitene har bestemt at spørjeundersøkinga Ungdata skal gjennomførast over heile landet. Undersøkinga gjev elevar på vidaregåande moglegheit til å fortelje lokalpolitikare, forskarar og andre korleis dei har det, og kva dei driv med på fritida. Ungdom er dei som veit best korleis ungdom har det både på skulen og på fritida. Trykk her for meir informasjon om undersøkinga