Hopp til hovedinnhold

Informasjon om fråvær

Elevar i gruppe som teiknar

Elevane har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Vi skil mellom dokumentert og udokumentert fråvær. Nedanfor kan de finne informasjon om kva for reglar som gjeld for fråvær i den vidaregåande skulen.